Brand en Inventarisverzekering voor sportverenigingen

Een brand kan nare gevolgen hebben voor uw accommodatie en voor de activiteiten van uw vereniging.  Met onze brand- en inventarisverzekering hoeft u zich daar geen zorgen om te maken. Want u bent uitgebreid verzekerd voor alle gevolgen van een brand.

Clubzeker biedt u een unieke polis aan met verschillende dekkingen.

 • Brand

Materiele schade door brand, ontploffing en blikseminslag.

 • Inbraak

Materiele schade door inbraak of poging tot inbraak, diefstal na inbraak, poging tot diefstal (verlies of beschadiging) na inbraak, beroving of afpersing met geweld of bedreiging en vernieling bij deze situaties.

 • Vandalisme

Materiele schade door vandalisme; vernielzucht zonder materieel  voordeel.

 • Storm

Bij storm is er dekking materiele schade door storm (14 m/s of hoger (ongeveer windkracht 7), bij stormschade aan het gebouw, gevolgschade door regen, sneeuw en hagel en glasbreuk door hagel of sneeuwdruk in combinatie met storm. Het eigen risico is altijd 350 euro per gebeurtenis.

 • Opruimingskosten

Als er sprake is van een gedekte schade, dan worden het afbreken, afvoeren, storten en vernietigen van verzekerde zaken vergoedt tot maximaal het verzekerde bedrag. Ook hier is het eigen risico 350 euro.

 • Waterschade

Materiele schade die ontstaat door water of neerslag en dergelijk zoals;

 • water, stoom, neerslag, blusmiddelen uit defecte leiding, toestellen , installaties van waterleiding, centrale verwarming, sprinklers etc. die op die leidingen zijn aangesloten;
 • regen, hagel, sneeuw en smeltwater dat onvoorzien het gebouw binnenkomt;

Vergoed worden ook: kosten van opsporen van breuken of een defect aan leidingen, herstelwerk aan muren en vloeren, herstelkosten van beschadigde leidingen, installaties en toestellen als deze gesprongen zijn door vorst.

Modules die u apart kunt afsluiten zijn:

 • Inventaris

Met de module inventarisverzekering is de inventaris van uw vereniging of club verzekerd. Het gaat bijvoorbeeld om meubilair, de bar en sportkleding.

 • Bedrijfsschade

Deze module verzekert Bedrijfsschade (vermindering van brutowinst) als gevolg van een brand. Bijvoorbeeld als uw bedrijf onbereikbaar is door een schade in de directe omgeving en de schadeoorzaak op uw eigen verzekering gedekt is. En als de oorzaak een storing is in de levering van elektriciteit, gas of water. Ook extra kosten die gemaakt worden om bedrijfsschade te beperken, zijn verzekerd.

 • Glasbreuk

De module Glasbreuk biedt dekking voor materiele schade door glasbreuk; de kosten van vervangend glas en zetkosten, noodvoorziening, herstellen van beschildering en belettering als u dit meeverzekerd. Schade veroorzaakt door fouten in het glas is ook verzekerd.

 • Koelschade

Als na een storing of uitval van een koel- of diepvriesinstallatie de gekoelde of bevroren producten bederven, in waarde verminderen of verloren gaan. De verzekering keert uit op basis van inkoopwaarde.

 • Lichtmasten

Met deze module zijn lichtmasten verzekerd. Schade aan lichtmasten kan veroorzaakt worden door storm, waardoor lichtmasten omvallen. Of door diefstal van aluminium of koperen onderdelen van lichtmasten.

 • Speelvelden

Met deze module zijn (kunstgras) speelvelden verzekerd. Schade aan speelvelden kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld storm waardoor er lichtmasten of reclameborden omvallen op het veld, vandalisme als er supporters onbedoeld het veld beschadigen. Reclameborden en hekwerken die zich rond het veld bevinden zijn ook meeverzekerd.

 • Computerapparatuur

Computers en elektronische apparatuur zijn kostbaar en voor veel verenigingen onmisbaar. Het is vervelend als u bijvoorbeeld door brand of diefstal niet verder kunt werken. Met deze module heeft u een uitgebreide dekking en pakt u de draad na schade snel weer op.

 • Zonnepanelen

Met deze module is de operationele dekking voor van alle buiten komende onheilen en van binnen komende onheilen (eigen gebrek) verzekerd. En de bevestiging van de panelen.

 • Voorraden

Met deze module zijn de voorraden van uw vereniging verzekerd. Wijn en sterke drank kunt u apart verzekeren.

Wilt u weten welke risico's uw club loopt?

Vraag de gratis ClubKeuring ook aan uw voor club.