Rechtsbijstandsverzekering

Met de rechtsbijstandsverzekering  voor sportverenigingen verzekert uw vereniging zich voor de kosten van juridische ondersteuning bij een (dreigend) geschil om zo de belangen van de vereniging zo goed mogelijk te behartigen.

Wij helpen u met een team onafhankelijke professionele  rechtshulpverleners. Alle schaden vanaf EUR 0,- worden in behandeling genomen en hierbij geldt geen eigen risico of drempelbedrag (franchise).

Welke situaties kunnen leiden tot rechtsbijstand?

  • Geschillen over uw clubgebouw of de accommodatie. Bijvoorbeeld als een installatiebedrijf gebrekkig onderhoud heeft gepleegd aan een verwarmingsinstallatie waardoor spelers onwel zijn geworden door  CO2. U kunt dan het installatiebedrijf aansprakelijk stellen. Of een tijdelijke gehuurde tribune stort in tijdens een kampioenswedstrijd en er vallen gewonden. De rechtsbijstandsverzekeraar stelt dan de tribunebouwer aansprakelijk en beschermt de belangen van de sportvereniging en voorkomt dat de bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.
  • Geschillen over verzekeringen. Bijvoorbeeld als de brandverzekeraar een brandschade raamt op 50.000 euro. U vind dat onvoldoende en stelt via de rechtsbijstandverzekering een contra-expert aan en procedeert om een reële schadevergoeding te ontvangen.
  • Ongewenst gedrag op het sportcomplex. Bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Of agressie als dronken supporters vernielingen aanrichten. De rechtsbijstandsverzekeraar stelt deze personen dan aansprakelijk voor de schade.
  • Uitgebreide dekking op in- en verkoopactiviteiten. Bijvoorbeeld bij een geschil met uw horecaleverancier.
  • Verhaal na inbraak, bijvoorbeeld als inbrekers er na een inbraak met de kassa vandoor zijn gegaan. Als de daders zijn aangehouden en veroordeeld zal de rechtsbijstandsverzekeraar de schade op hen verhalen.
  • Incassozaken,  zoals het incasseren van openstaande vorderingen. Bijvoorbeeld als u een deel van uw accommodatie verhuurt aan een kinderdagverblijf of een andere huurder. Als deze organisatie de huur niet meer betaalt kunt u de rechtsbijstandsverzekeraar een incasso procedure laten starten.

Wilt u weten welke risico's uw club loopt?

Vraag de gratis ClubKeuring ook aan uw voor club.