Resultaten

Lees hier de ervaringen van andere bestuurders over de ClubKeuring:

Omdat ClubZeker een nieuwe partij is hebben we in Rottterdam een aantal clubs gevraagd om een ClubKeuring te laten uitvoeren en een verzekeringsvoorstel te doen. Hieruit blijkt dat die clubs echt honderden euro’s per jaar op hun verzekeringen konden besparen. Ook waren de voorwaarden over het algemeen gunstiger (het eigen risico lag bijvoorbeeld vaak veel lager dan bij de huidige verzekeraar).

Liana Landman – Rotterdam Sport Support


‘Via de KNLTB werd onze LTV de Ridderweide geattendeerd om de verzekeringen via Clubzeker te regelen en gelijk gebruik te maken van een ClubKeuring. Wij waren tot nu toe verzekerd bij een grote landelijke verzekeraar en waren ervan overtuigd dat onze premie te hoog was, wij waren ook net bezig te onderzoeken of het niet beter kon, en toen kregen wij een mail van de KNLTB.

Na het eerste contact ging het allemaal erg snel. De ClubKeuring kan ik elke vereniging aanbevelen: een expert neemt alle relevante zaken door met een bestuurder en brengt hier rapport over uit.

Wij waren ervan overtuigd dat bij onze vereniging alles goed geregeld was maar de expert wist toch al snel een paar zeer belangrijke punten aan te geven die geregeld moesten worden. Deze aandachtspunten zijn gelijk besproken in de bestuursvergadering en omgezet naar actiepunten.

De premies van ClubZeker zijn ook nog eens aanzienlijk concurrerend, zodat wij de stap ZEKER gaan maken’.

Bert de Gans – penningmeester LTV de Ridderweide uit Tiel.


“Als sportvereniging maar zeker ook als bestuurders van een Sportvereniging is het van groot belang om zorg te dragen voor een veilige sportaccommodatie. Veiligheid voor jong en oud, sporter of supporter is geen vanzelfsprekendheid. Binnen de eigen vereniging ontstaat namelijk al snel een vorm van bedrijfsblindheid voor potentieel onveilige situaties.

Navraag leert dan dat we veel zaken juist blijven doen omdat het nooit mis is gegaan, en toch wil niemand wachten op de dag dat het toch misgaat. Om een goed beeld van de veiligheid te krijgen hebben wij ClubKeuring als externe ogen en oren ingeschakeld ons hierbij te helpen. Elk jaar keuren zij onze accommodatie en worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht. Van controles op de staat van onze speeltuin tot het functioneren van alle elektronische apparaten. Een prettig en veilig gevoel!”

Namens DOS-WK, Marcel Winters


“Zes jaar geleden zijn we in contact gekomen met ClubKeuring. In deze gesprekken hebben we gekeken of wij wel aan de veiligheidseisen van de toenmalige wetgeving voldeden. Je denkt dat je alles hebt afgedekt maar nadat het gesprek vorderde kwamen we er als vereniging achter dat we toch niet zo’n veilige omgeving hadden als we dachten. De focus ligt vaak bij de spelende leden maar de talrijke vrijwilligers hebben ook recht op een veilige vrijwilligers “werkplek”. En niet in de laatste plaats moeten ouders en leden ook het gevoel hebben dat er veilige omgeving is bij de vereniging. Bij de eerste check liepen we wel tegen een aantal zaken aan die wij als normaal ervoeren maar bij ongevallen grote consequenties voor de vereniging zouden kunnen gaan hebben. Te denken valt aan een verkeerde of geen aarde van elektriciteits toestellen en gereedschappen. Ondeugdelijke trappen voor huishoudelijk werk,  geen keuringen van gas gebruikstoestellen etc . ClubKeuring heeft ons hierbij, door hier onafhankelijk naar te kijken, de onvolkomenheden helder en duidelijk in beeld gebracht.

De kracht van ClubKeuring is dat men niet alleen signaleert maar ook met verbetervoorstellen komen en zij ook meewerken in het oplossen van deze niet gewenste situaties. Voor ons is ClubKeuring een zeer gewaardeerde mede speler die met ons er samen voor zorgt dat wij bij Avv Columbia er alles aan gedaan hebben om voor alle spelende en niet spelende leden een veilige sport omgeving creëren. Zodat een ieder s’ avonds weer veilig thuis komt en zich over de veiligheid bij Avv Columbia in samen werking met ClubKeuring zich geen zorgen hoeft te maken.”

Namens Avv Columbia – Accommodatiebeheer,

Jan Scherpenzeel


“Veel sport- en vrijwilligersorganisaties hebben geen enkel idee hebben van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheidsomstandigheden en verzekeringsvoorwaarden.

Hierin biedt de ClubKeuring uitkomst voor de bestuurders. Materialen, machines, meterkasten, verzekeringsmappen, alle andere sport gerelateerde zaken; niets wordt overgeslagen als er een ClubKeuring wordt uitgevoerd.

Als bestuurder(s) kan je afvragen waarom dit allemaal nodig is, maar je kunt je ook afvragen of dit niet een verantwoordelijkheid is die je als bestuurder moeten nemen. Je moet er toch als bestuurder niet aan denken dat door ondeugdelijke machines je accommodatie af brandt.  Of dat je vrijwilliger gewond raakt door ondeugdelijke klimmateriaal.  En dan heb we het helemaal nog niet over de mogelijkheid dat je als vereniging geen beroep kan doen op je verzekering, waardoor de vereniging zelf in financiële moeilijkheden kan komen. Dit zijn risico’s die je als bestuurder kunt vermijden door een ClubKeuring te laten uitvoeren, hierdoor laat je als bestuurder zien dat je al het mogelijke gedaan hebt om het risico’s te beheersen.

Dat is ook de reden dat de voetbalvereniging v.v. W.V.F. deze elk jaar laat uitvoeren, zodat we als vereniging kunnen zeggen dat we alle het mogelijk gedaan hebben om onze vrijwilligers zo veilig mogelijk te laten werken.

Het laten checken van je accommodatie en bijbehorende verzekeringen is zeker geen overbodige luxe volgens voetbalvereniging v.v. W.V.F. , maar een noodzaak voor een vereniging die met vrijwilligers werkt.”